Wie zijn wij en wat doen wij?

In Tilburg worden de belangen van de huurders van de drie grootste woningcorporaties gewaarborgd door belangenorganisaties.

Dat zijn HBO Wonen ’99, HBO Tiwos en HBO-TBV-Wonen-Samen. Alle leden van deze HBO’s zijn bevlogen vrijwilligers met hart voor de stad. Zij denken mee bij belangrijke beslissingen op het gebied van wonen. Dit doen zij in overleg met hun eigen corporatie maar ook zijn zij vertegenwoordigd in het Stedelijk Bewoners Overleg, kortweg het SBO Tilburg.

De leden van het SBO gaan regelmatig in gesprek met de gemeente en met de woningcorporaties. Zij zorgen ervoor dat zij op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen die spelen in de gemeente Tilburg. Dat kan gaan over de nieuw te bouwen woningen, waar en voor wie er gebouwd moet worden. Over de leefbaarheid in de wijken. Over de energiecrisis en de verduurzaming die dat met zich meebrengt. En over hoe we wonen in de gemeente Tilburg betaalbaar kunnen houden. Het SBO denkt mee over deze zaken en geeft haar advies. Zo kunnen huurders actief meedoen en invloed uitoefenen op het leefklimaat in de stad en de omgeving. Want het SBO vindt het ook belangrijk dat er regionaal gekeken wordt naar bepaalde problemen. Zo bepleit zij al enige tijd dat er een eerlijkere spreiding komt van huisvesting van groepen mensen die wat meer aandacht of begeleiding vragen. Het moet in alle buurten en wijken prettig en veilig wonen zijn. Het SBO neemt haar verantwoordelijkheid en wil graag haar  bijdrage leveren aan de wereld van morgen.

De woningcorporaties vragen ook advies aan de Huurders belangen organisaties (HBO’s) over zaken die de huurders direct raken. Bijvoorbeeld bij de verdeling van de beschikbare woningen, huurverhoging, servicekosten, energiearmoede en bij grootonderhoud kunnen de HBO’s een rol spelen. Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit mooie vrijwilligerswerk en bent u huurder van één van de drie woningcorporaties? Dan kunt u contact opnemen via secretaris@sbo-tilburg.nl.

Iedere HBO heeft een eigen website waar u meer informatie kunt vinden.