Van harte welkom op de website van SBO Tilburg (Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg)

Sinds de oprichting in 2003 vertegenwoordigt de SBO in het overleg met de gemeente en betrokken corporaties, als algemene belangenbehartiger, de huurders binnen de gemeente Tilburg, bestaande uit de stad Tilburg en haar dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel.

De huurders worden in de SBO vertegenwoordigd door de huurdersbelangenorganisaties (HBO’s) van de in de gemeente Tilburg werkzame corporaties: Tiwos, TBV Wonen en Wonen Breburg. De betrokken HBO’s dragen zorg voor de belangenbehartiging van hun huurders met de eigen wooncorporatie.

SBO Tilburg draagt op een constructieve doch kritische wijze bij aan het woonbeleid van de gemeente Tilburg en de corporaties. Het signaleert zaken die aandacht behoeven en volgt nauwgezet alle in het opeenvolgend 5-jarig Convenant Wonen gemaakte afspraken.

SBO streeft ernaar om regelmatig themabijeenkomsten en symposia voor huurders en HBO’s te organiseren waarin relevante onderwerpen worden toegelicht en bediscussieerd. Waar mogelijk worden daarbij ook beleidsmakers en uitvoerders van beleid, deskundigen alsook de politiek uitgenodigd.

Indien u nader geïnformeerd wil worden over SBO Tilburg horen wij dat graag.

agenda

maandag 02 september 2024

SBO vergadering

woensdag 11 september 2024

Stuurgroep

agenda overzicht   

Belangrijk nieuws

Welkom op onze nieuwe website!