Convenant wonen

Uitgesproken bij de aftrap van het convenant:

"In het SBO zijn we het erover eens dat de grootste opgave waar we als stad voor staan de enorme bouwopgave is. Het aantal woningen dat er in korte tijd bij moet komen is ongekend en daarmee vraagt het een andere manier van werken van de corporaties maar ook van de gemeente.

Wij zijn van mening dat samenwerken de rode draad moet worden van het nieuwe convenant.

Om te kunnen bouwen moet er grond beschikbaar zijn en processen moeten sneller gaan verlopen dan we in Nederland gewend waren. Omdat veel één- en tweepersoons huishoudens op zoek zijn naar een betaalbare woning zal er meer de hoogte in gebouwd moeten worden.

Er zijn nog teveel woningen met een slecht energielabel die voorrang moeten krijgen bij de verduurzamingsplannen. Wij vinden dat er best een concretere planning opgenomen mag worden in het nieuwe convenant. En ook hier zien wij mogelijkheden voor verdergaande samenwerking tussen de corporaties. We willen de corporaties oproepen om te overwegen om meer gezamenlijk te gaan uitvoeren waar mogelijk. Dat kan leiden tot meer kwaliteit én kostenbesparing."

Klik op de onderstaande afbeeldingen om de betreffende pdf te openen.